logo_token
ONUS
Cung lưu hành
97,106,390 ONUS
Tỉ giá
$0.46 (11,247 VNDC)
Vốn hóa
$44,676,248.4
Cung tối đa
97,106,390 ONUS
($44,676,248.4)
Đã đốt
2,893,610 ONUS
Cài đặt ứng dụng để mua ONUS

ONUS là token tiện ích được sử dụng trong toàn bộ hệ sinh thái ONUS, bao gồm: trả/giảm phí giao dịch, thế chấp và trả lãi cho các khoản vay, nhận thưởng khi stake ONUS và quyền sở hữu qua ONUS Shares, tham gia Staking/Farming, chương trình người dùng VIP/đối tác kinh doanh, tham gia các chương trình Launchpad, bỏ phiếu cho các quyết định của ONUS…

Hợp đồng thông minh của ONUS đã được kiểm toán kỹ càng bởi Certik trước khi chính thức triển khai trên các mạng lưới blockchain, bao gồm: Ethereum, Binance Smart ChainKardiaChain.

Mua lại & Đốt

Chúng tôi cam kết dành 20% lợi nhuận mỗi tháng để mua lại ONUS từ thị trường và thực hiện đốt bỏ hoàn toàn cho đến khi số lượng ONUS trên thị trường chỉ còn lại 50%. Đây là cách để giúp ONUS tăng giá trị và khuyến khích các nhà đầu tư nắm giữ ONUS Token. Các giao dịch đốt bỏ ONUS sẽ được liệt kê ở bên dưới.

Giao dịch đốt

Thời gian ID giao dịch Số lượng Giá trị ~USD
03:07:38 05/07/2022 0x2bda3fc1f5750179a8d85090df4a167efa583090fd87826e8459c229b8ebfb4a 380,000 $143,032
02:55:05 14/06/2022 0x1f482996493c35ff8c9261ad6f6fede266b22bde7a00c449bea3eb4a2c4dd6b4 239,000 $119,380.5
08:18:25 03/06/2022 0xeba2bd8d7a5803f1983dc207020ccf9a1f797924606866ba5b0964c200659504 255,000 $146,625
01:20:38 02/05/2022 0x0b2b94128cf70ee2a63aec711b877f787e24c451e9faf20e2d2cae0b5e9baaca 240,000 $157,920
12:13:49 01/04/2022 0x9f2bc3e8b77b146c9c6185bf7826d95e5fffbc9e9622c60156909f91bae9dbfc 225,500 $163,171.8
14:05:03 28/02/2022 0x236bd46a1dfe774ef9c6516828ed327c3e4905a54d6cd4779774de8750b333b8 218,500 $140,495.5
16:25:14 31/01/2022 0x58223a096112605da2d300a9f21f6070dfdb02d4c494d9665357ee24893a55a4 382,000 $261,670
11:12:37 01/01/2022 0x6ede459d5f0959fb71a3765e679559f06e01ba46dae2d455ad560fecf2afbffe 362,600 $285,366.2
12:59:28 30/11/2021 0x44fc8eeafc370cfd370c674922f6b03e75ed86acfc9480d7a1aa0020b1f9b4ae 315,510 $198,771.3
18:35:00 30/10/2021 0x9cf913484087930917bb96f301c6676f929f9a23e7aa95f236a30d4b5bb50215 275,500 $184,585