Light Mode
Balancer
BAL
129,135 VNDC
1.93%
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Thống kê
Khối lượng giao dịch (24h)
$ 582,717.46
KL Trung bình 10 ngày
$ 1,239,670.12
Vốn hóa thị trường
$ 230.03m
Cao nhất 1 năm
1,798,350 VNDC
Thấp nhất 1 năm
87,315 VNDC
Lưu hành
43,822,909.75
Tổng cung
52,125,146.54
Biến động
1 ngày
1.93%
7 ngày
3.34%
1 tháng
9.44%
3 tháng
4.36%
Năm nay
73.69%
Giới thiệu Balancer (BAL)

Balancer là một nhà tạo lập thị trường tự động (AMM) được phát triển trên blockchain Ethereum và ra mắt vào tháng 3 năm 2020. Họ đã có thể gây quỹ vòng vốn tài trợ hạt giống 3 triệu USD bởi những Người giữ chỗ và Người đồng hành. Giao thức Balancer có chức năng là một danh mục đầu tư có trọng số tự cân bằng, cảm biến giá, và là nhà cung cấp thanh khoản. Nó cho phép người dùng kiếm lợi nhuận thông qua các token được giới thiệu gần đây ($BAL) bằng cách đóng góp vào các nhóm thanh khoản có thể tùy chỉnh.

Giao thức này vận hành một số loại nhóm như sau:

  • Nhóm riêng cung cấp cho chủ sở hữu quyền quản lý nhóm và biến người đó trở thành người đóng góp thanh khoản duy nhất cho nhóm. Ngoài ra, chủ sở hữu có thể thay đổi tất cả các tham số.
  • Nhóm chung dành cho những người muốn trở thành nhà cung cấp thanh khoản (LP). Nhà cung cấp thanh khoản (LP) sẽ được thưởng bằng Balancer Pool Token (BPT).
  • Nhóm thông minh cũng tương tự như nhóm riêng nhưng được kiểm soát bởi một hợp đồng thông minh. Họ cũng thưởng bằng cách sử dụng BPT và cho phép bất kỳ ai đóng góp thanh khoản cho nhóm.