Giải pháp an ninh mạng của CyStack
Smart Contract được kiểm thử bởi Certik
Smart OTP, Withdraw Confirmation, Biometric Identification, Trusted Device, Anti DDOS (Cloudflare)
Triển khai Bug bounty tại WhiteHub
Kết hợp ví lạnh, ví nóng và Custodial tại Binance, Nexo
Quỹ bảo vệ tài sản ONUS