ONUS Launcher

Quỹ đầu tư bệ phóng dành cho dự án Blockchain

target
Mục tiêu & Sứ mệnh
Thúc đẩy sự phát triển của thị trường Blockchain thông qua việc đầu tư và hỗ trợ vào các dự án tiềm năng.
value
Nguồn vốn 20 triệu USD
Cam kết đầu tư và đồng hành trên tất cả các giai đoạn phát triển của dự án: Angel Round, Seed Round, Private Sales,...
together
Giá trị kết nối
Hỗ trợ dự án tiếp cận cộng đồng 2 triệu người dùng tại ONUS và mạng lưới đối tác, quỹ đầu tư.
Hỗ trợ từ ONUS

Sự hỗ trợ đa dạng trên nhiều khía cạnh, xây dựng bệ phóng giúp dự án phát triển mạnh mẽ.

Đầu tư
nguồn vốn
IDO
& Listing
Marketing
& truyền thông
Kết nối quỹ đầu tư
& đối tác
Tư vấn
Tokenomics
Hỗ trợ
xây dựng cộng đồng
Đối tác của ONUS
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
[object Object]
Những dự án được đầu tư và hỗ trợ bởi ONUS
[object Object]
Heroes-TD
A 3D Gamefi built with Metaverse Heroes
[object Object]
Thetan Arena
An esport game based on blockchain technology
[object Object]
RICE Wallet
A non-custodial wallet with the best user experience
[object Object]
Attlas Exchange
The first cryptocurrency exchange platform built by Vietnamese
[object Object]
KardiaChain
The first interoperable Blockchain in Vietnam and South East Asia
[object Object]
CyStack
A leading cybersecurity company
[object Object]
My DeFi PET
Lifestyle-based Pet Game on Blockchain
[object Object]
WhiteHub
Top 1 Bug Bounty Platform in Vietnam
[object Object]
FAM Central
Metaverse of entertainment industry
[object Object]
DeHR
A decentralized social career metaverse
[object Object]
Moonka
The reale state crowfunding platform
[object Object]
MONIWAR
The best Metaverse on BSC MONIWAR METAVERSE
[object Object]
Real Realm
A play to earn NFT game
[object Object]
Bomb Crypto
A Bomb game experiences to NFT collectibles
[object Object]
DotArcade
The first game mix between Arcade and Moba game genre
ONUS Launcher chia sẻ tầm nhìn và đồng hành phát triển cùng Startup Blockchain