logo_token
ONUS
Cung lưu hành
36,930,989 ONUS
Tỉ giá
$0.43 (11,061 VNDC)
Vốn hóa
$15,896,550.93
Tổng cung
97,106,390 ONUS
($41,798,411.48)
Đã đốt
2,893,610 ONUS
Cài đặt ứng dụng để mua ONUS

ONUS Coin là đồng coin hoạt động trong toàn bộ hệ sinh thái tập trung và phi tập trung của ONUS. ONUS Holders nhận được nhiều quyền lợi khi nắm giữ và sử dụng ONUS. - Tại ứng dụng ONUS và sàn giao dịch ONUS Pro: Nắm giữ ONUS Coin để nhận chia sẻ lợi nhuận của sản phẩm và quyền quản trị thông qua ONUS Shares; Nâng cấp VIP; Nâng cấp Đối tác kinh doanh; sử dụng đồng ONUS để mua bán các tài sản số khác và dùng làm phí giao dịch. - Tại hệ sinh thái ONUS Chain: ONUS Coin đóng vai trò Native Coin dùng để bảo mật và quản trị mạng lưới; thanh toán phí gas. ONUS Holders có thể tham gia làm Validator (Masternode) và nhận chia sẻ phí giao dịch từ ONUS Chain

Toàn bộ ONUS Coin được lưu hành trên mạng lưới ONUSChain.

Giao dịch đốt

Thời gian ID giao dịch Số lượng Giá trị ~USD Note
05:09:29 29/02/2024 0x9d5e98bd788891a721068fd71d3ecb53de51a09e5b9f172b18c70c6a0a8ace0c 27,929.71 $12,141.04
04:40:56 15/02/2024 0x994edfe9f7e093cc7cbf44d8bfb65b318eb4afc011b8479602870f9e5c428cce 22,351.78 $8,337.21
04:54:56 02/02/2024 0x5ee5f6739be5b571392d4a0d1741858a0ce1b0f0d26da30a4bc35601c4f8cff6 18,465.85 $6,832.37
03:26:17 18/01/2024 0x94b781ed0195f38336e1895582410d6c9f3fede52942d971d72a565d9ea95c12 20,815.11 $7,686.11
07:41:29 04/01/2024 0x4d76a02b71b67e72963f216caed342128ef680bded391c0cb7aba86f55695c33 20,555.09 $7,589.51
09:28:26 21/12/2023 0xec9198a639a6d4a25fa7a5312c19884e828ab7f19ca84f11671ebb3074df7a89 18,477.88 $6,756.94
03:25:11 08/12/2023 0x6fb49cc7ad2d6f1b9753e5d2eb50f84e104e772f8cdda3406c024568b6bd28e2 16,902.91 $6,142.52
08:43:39 23/11/2023 0x21612981586159de7f87c3bb0d454201c916f153b961d1523703cfe9302c004d 46,807.01 $16,799.04
02:55:11 24/11/2022 0x0fbfea914d6240104ac00dcf88e6cba9b4c93bdea89943fe55d9384874b4efd2 9,458,426 $4,440,731.01
03:10:03 24/11/2022 0x2481bb16008096ff1a319e6ffbc076a92eb6777e51bf3355806a65354265292b 10,000,000 $4,695,000
03:06:16 24/11/2022 0x2ac6622fdc74d6497c6fb32728321db4636247617954f04b723a6713ffc722b1 37,000,000 $17,371,500
02:55:11 24/11/2022 0x283ad7705d47b462d4be385f9220addd64d6a6b9267b5f516999770a399b77f7 39,000,000 $18,310,500
03:07:38 05/07/2022 0x2bda3fc1f5750179a8d85090df4a167efa583090fd87826e8459c229b8ebfb4a 380,000 $143,032
02:55:05 14/06/2022 0x1f482996493c35ff8c9261ad6f6fede266b22bde7a00c449bea3eb4a2c4dd6b4 239,000 $119,380.5
08:18:25 03/06/2022 0xeba2bd8d7a5803f1983dc207020ccf9a1f797924606866ba5b0964c200659504 255,000 $146,625
01:20:38 02/05/2022 0x0b2b94128cf70ee2a63aec711b877f787e24c451e9faf20e2d2cae0b5e9baaca 240,000 $157,920
12:13:49 01/04/2022 0x9f2bc3e8b77b146c9c6185bf7826d95e5fffbc9e9622c60156909f91bae9dbfc 225,500 $163,171.8
14:05:03 28/02/2022 0x236bd46a1dfe774ef9c6516828ed327c3e4905a54d6cd4779774de8750b333b8 218,500 $140,495.5
16:25:14 31/01/2022 0x58223a096112605da2d300a9f21f6070dfdb02d4c494d9665357ee24893a55a4 382,000 $261,670
11:12:37 01/01/2022 0x6ede459d5f0959fb71a3765e679559f06e01ba46dae2d455ad560fecf2afbffe 362,600 $285,366.2
12:59:28 30/11/2021 0x44fc8eeafc370cfd370c674922f6b03e75ed86acfc9480d7a1aa0020b1f9b4ae 315,510 $198,771.3
18:35:00 30/10/2021 0x9cf913484087930917bb96f301c6676f929f9a23e7aa95f236a30d4b5bb50215 275,500 $184,585