Light Mode
Zoom
ZM
2,370,222 VNDC
1D
7D
1M
3M
1Y
YTD
ALL
Thống kê
Khối lượng giao dịch (24h)
$ 0
KL Trung bình 10 ngày
$ 0
Vốn hóa thị trường
$
Cao nhất 1 năm
9,647,845 VNDC
Thấp nhất 1 năm
VNDC
Lưu hành
Tổng cung
Biến động
1 ngày
0%
7 ngày
0%
1 tháng
0.83%
3 tháng
20.21%
Năm nay
46.13%
Giới thiệu Zoom (ZM)

Đây là những cổ phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch truyền thống, đồng thời là những cổ phiếu được tokenized và niêm yết trên sàn FTX. Các token này được hỗ trợ bởi các cổ phiếu chứng khoán được CM-Equity giám sát, và chúng có thể được mua lại bằng CM-Equity nếu muốn.

CM-Equity là một tổ chức tài chính hợp pháp ở Đức, và có giấy phép cho việc cung cấp các sản phẩm như vậy. Tất cả người dùng giao dịch cổ phiếu mã hóa của FTX có thể trở thành khách hàng của CM-Equity và phải trải qua quá trình xác minh danh tính (KYC) và tuân thủ các quy định của CM-Equity. Tất cả các hoạt động giao dịch có thể được giám sát bởi CM-Equity; CM-Equity quản lý cổ phiếu tại một công ty môi giới bên thứ ba. CM-Equity (không phải FTX Trading LTD) cung cấp dịch vụ môi giới.

ONUS chỉ chuyển lệnh mua/bán của người dùng đến sàn giao dịch FTX.